2012. május 30., szerda

Abszurdisztáni pillanatkép, avagy madarat tolláról, embert barátjáról!

     Pünkösd vasárnapja különös jelentőséggel bír a székely emberek számára. 1444 óta hagyomány a búcsújárás, nem tudta eltörölni soha semmilyen hatalmi rendszer, sem háború, sem természeti csapás. Ha kevesen, ha félve is, de Pünkösd Vasárnapján felzarándokoltak a hívek a Kissomlyó hegyre imádkozni.
     A "rendszerváltás" után évről- évre nagyobb tömeg gyülekezik a hegy aljában, mintha mindenki érezné, hogy egy évre fel kell töltődni azzal az érzéssel, hogy  ilyen sokan vagyunk és hogy összetartozunk. Az idei búcsúnak különleges töltetet adott a tény, hogy a székelység hazavárta Nyírő Józsefet, a messzi idegenbe, száműzetésbe szakadt fiát. Mindig haza akart jönni, legalább a hazai földben pihenni és mi lehet dicsőbb és szebb pillanat a hazatérésre, mint a Pünkösd, a Szentlélek kiáradásának emlékének ünnepe.
     Székelyudvarhelytől pár kilométerre, Farkaslakán nyugszik a magyar irodalom másik kiváló alakja: Tamási Áron, akinek mondása valószínűleg ott csengett Nyírő József fülében: "Házad bárhol lehet, de hazád csak itthon!" Egy példamutatóan megszervezett és lebonyolított újratemetési szertartásra várt minden székelyföldi magyar. Tisztelet mindazoknak akik mindent megtettek azért, hogy az írónk, testvérünk hamvai hazai földben pihenhessenek!
    Bármennyire furcsának is tűnik, köszönettel, sőt hálával tartozom ugyanakkor annak a román kormánynak is, amely mindent megtett azért, hogy megakadályozza az újratemetést! Négy nap alatt sikerült teljesen bohócot csináljanak magukból, egyik szavukkal meghazudtolták a másikat, a román miniszterelnök szerint csütörtökön még fasiszta Nyírő vasárnapra már fasiszta szimpatizánssá degradálódott. Urnavadászat Székelyföldön(lehet, hogy olimpiai sportág lesz belőle), megfélemlítés, iktatószám elírása, valamint prefektusi támadássorozat díszítette a hétvégét.
    Szenzációsat alakított az RMDSZ is testületileg, Frunda György úgy fasisztázta le Nyírőt, hogy nem akadt senki ebben az üzlet érdekvédelmi szövetségben, aki megálljt intett volna neki. Amúgy Frunda részéről semmi jóra nem számítottam: átverte Smaranda Enachet, mert ha nem indul a marosvásárhelyi polgármesteri székért, akkor Smaranda asszonynak reális esélye lett volna a győzelemre, így viszont ismét Florea, a nacionalista polgármester fog nyerni. A múlt héten már lehetett egy nyilatkozatában hallani, hogy ne ugráljon és ne szervezkedjen Szász Jenő, mert nem ő Székelyudvarhely polgármestere, hanem Bunta Levente, aki nem támogatja az újratemetést!
    Tisztelt Bayer Zsolt, ha netalán megtisztel azzal, hogy elolvassa ezeket a sorokat, akkor talán emlékezni fog arra, hogy még az RMDSZ-es előválasztások előestéjén, a Reform Tömörülés idején, amikor még virágzott az igazi tulipán, Ön Erdélybe igyekezett, hogy ezt a reformista platformot támogassa amikor a román államhatárnál közölték Önnel, hogy nemkívánatos személlyé vált Abszurdisztán területén. Tudja kik voltak akkor az RMDSZ vezetőségében, valószínűleg  azt is tudja, hogy Frundáék áldásos munkájának köszönheti azt a fáradhatatlan talpalást, amivel elintézték, hogy Bayer Zsolt ne tehesse tiszteletét Erdélyben. Én pedig köszönöm Önnek a hazatérése után írt csodálatos cikkét, az: "Időutazás a határokon túlra" -t. Még megvannak a reálpolitikusaink, amint láthatta és tapasztalhatta, ezeknek minden eladó! Nincs becsület, csak a választási plakátjaikon! Nincs se Istenük, se hazájuk, csak a négyévente rimánkodó, szavazatokért esedező, össze-vissza ígérgető álarcuk. Huszonkét éve úgy kapják a szavazatokat, hogy csikorgó fogakkal pecsétel mindenki a stilizált tulipánra: kell a képviselet a román parlamentben! Most viszont változott a választási törvény! Új szelek fújnak és ideje szemükbe mondani, hogy: Elég volt!
   Elegem van az állandó hazudozásból, elegem van a melldöngető, lajbitépő magyarkodásból, elegem van a négyévente megismételt autonómiaígérgetésből, elegem van abból, hogy csak akkor van szüksége ennek a szövetségnek magyar véreimre amikor pecsételni kell a stilizált tulipánra, elegem van a megalázó megalkuvások tömkelegéből! Elég volt! Mást, másokat akarok!
   Addig is tartsd magad nemzetem...
  
  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése