2012. július 3., kedd

Nyílt levél Vivien Reding Asszonyhoz, az Európai Bizottság Alelnökéhez

        Tisztelt Alelnök Asszony,

   Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, mint az Európai Unió állampolgára, hogy szíveskedjék kiemelt figyelmet fordítani a Romániában jelenleg folyamatban levő, a demokrácia intézményrendszerét sárba taposó kormányzati intézkedésekre.
   Valószínűleg már figyelmébe ajánlották Románia Miniszterelnökének, Victor Pontának a túlkapásait. Miután a Nature folyóiratban megjelent  a leleplező cikk a plagizált doktori dolgozatáról, már nincs aki megállítaná az ámokfutásából. Szíves figyelmébe ajánlom a következő túlkapásokat, megjegyzem az utóbbi két hétben történtek és a történelemben még a komintern idején sem mertek a kommunisták ilyen aljas és demokratikus elveket, intézményeket megsértő intézkedéseket hozni: 
1. Románia Hivatalos Közlönyét a Parlament hatásköréből kivéve, a Kormány Titkárságának a hatáskörébe helyezte, ezáltal biztosította, hogy csak azok a törvénytervezetek jelenjenek meg időben, amelyek neki kedveznek.
2. Feloszlatta a Tanügyminisztérium Etikai Bizottságát, amely a plagizálási ügyében meghozhatta volna a végső döntést.
3. Felhígította, megváltoztatta az Egyetemi Címeket, Diplomákat és Bizonylatokat Tanúsító Országos Tanács összetételét, a jelenlegi 20 akadémikus tagról 45-re emelve a Tanács létszámát, azon a napon amelyen a Tanács összeült kivizsgálni a plágium ügyet. Hála az első pontban jelzett manőverének, félórán belül megjelent a miniszteri Rendelet a Hivatalos Közlönyben.
4. Figyelmen kívül hagyva az Alkotmánybíróság döntését, megakadályozta Románia Elnökének az utazását Brüsszelbe az Európai Tanács Ülésére.
5. Leváltotta a Nép Ügyvédét, mert az egyetlen intézmény, amely megtámadhat egy Sürgősségi Kormányrendeletet. 
6. Megszavaztatta a Parlamenttel és a Szenátussal azt a törvényt, amely lehetővé teszi, hogy a Román Parlament által megszavazott törvényeket nem lehet megtámadni az Alkotmánybíróságon!
7. Ma este leváltatta a hatályban levő törvények teljes mellőzésével a Román Parlament Elnök asszonyát, valamint a Román Szenátus Elnökét.


   Figyelmébe ajánlom a Román Szenátus új Elnökének, Crin Antonescunak azon tegnapi kijelentését, amelyben arról értesítette a sajtó képviselőit, hogy le fogják váltani az Alkotmánybíróság nekik meg nem felelő tagjait!


   Megértését előre is köszönöm,
  Tisztelettel,
  Akácsos Arthur Imre.


 03.07.2012                                                                                            Sepsiszentgyörgy

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése