2014. június 28., szombat

Csíksomlyói könyvüldözés, avagy a Könyvégetés visszatér? - Viseljünk sárga csillagot!

          A 2014-es Csíksomlyói Búcsút a román hatalom sikeresen beírta a történelembe. Azt hittem magunk mögött hagytuk a XX. századot, 1933 május 10.-e ugyebár már történelem... A Román Kormány(amelynek tagja az RMDSZ is, ez a magát magyar érdekképviseletnek nevező üzletérdekvédelmi szervezet) viszont úgy gondolta, hogy ha már a 2000. év elején még mindig sikeresen tagadták a román hadsereg által elkövetett zsidóüldözést(a magyar honvédségre kenve a dolgot, mert egyszerűbb, nemde?), akkor most mi bajuk lehetne abból, ha Wass Albertet kikiáltanák háborús bűnösnek? A magyarokat úgysem védi senki, szabad a vásár! A rend éber őrei sikeresen megfenyegették a könyvárusokat, könyveket koboztak el, Buzgó Mócsing ügyészke meg rendőri kísérettel magánterületről mondvacsinált okokkal lefoglalta az író mellszobrát. Tették mindezt úgy, hogy számítottak az RMDSZ megszokott reakciójára: igen, arra, hogy semmi nem fog történni, tiltakozni sem fognak, úgy, ahogy a Nyírő ügyben sem tették! Kissé elszámolhatták magukat, ugyanis a Wass Albert mellszobor jogos tulajdonosa olyant tett, amit a sztzárügyvédekkel tűzdelt RMDSZ nem tudott megtenni 24 év alatt: megtalálta az alábbi határozatot! Emlékeztek a régi slágerre amikor Gigi Frunda pofátlanul azt hazudta, hogy mindent megtesznek azért, hogy Wass Albert kegyelmet kapjon? Annyira megtett az RMDSZ mindent az ügyben, annyira jól készűltek, hogy mégcsak nem is dokumentálódtak a dologhoz! Hol voltak most "hős vezéreink"? Én nem láttam egyiküket sem tiltakozni, nyilatkozni az ügyről... igen kényes lenne, ezért a hallgatás ködébe burkolóztak, huszártoborzókra járnak hetyke bajszokkal, lajbitépő székelykedést szimulálva.

FELHÍVÁS!

Pár hónapja Lakó Péterfi Tündével és pár közös ismerőssel azon tűnődtünk és ötleteltünk, hogy miképpen lehetne a nemzetközi közösség figyelmét felhívni arra a jogtiprásra amit itt elművel a román kormány? Sok ötlet szóba jött és székelykokárda viselete lett akkor a nyerő, de most ismét azt mondom bármennyire is sokkoló és durva: Igenis, viseljünk mindnyájan sárga csillagot mindaddig, amíg a megtett ígéreteket és nemzetközi kötelezettségvállalásokat valóra nem váltja a Román Kormány. Mit szóltok hozzá? Ja, ha bárkivel találkoztok az RMDSZ vezetéséből az utcán, bárhol: nem szidni kell őket, csak megvetően hátat fordítani nekik!!!!!!
"ROMÁNIA
Legfőbb Ügyészség (Ministerul Public)
Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék melletti Ügyészség
(Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie și Justiţie)
Bűnügyi nyomozási és kriminalisztikai osztály
(Secţia de urmărire penală și criminalistică)
Sz.: 168/P/2004.

H A T Á R O Z A T
2004. június 21.

ION MARIȚA, a Legfelső Semmitő- és Ítélőszék melletti Ügyészség – Bűnügyi nyomozási és kriminalisztikai osztály ügyésze a 168/P/2004-es számú ügyben jegyzett előzetes cselekményeket vizsgálva,

M E G Á L L A P Í T O M:
2004. június 21.

Kolozsvár megyei jogú város polgármestere, a Főügyészhez intézett keresetében kérte bíróság elé állítás végett a bűnvádi eljárás megindítását a Carpatok Nép egyesület tagjai ellen, az állammal szemben folytatott ellenséges akciók, totalitárius államot támogató propaganda, alkotmányos rend elleni fellépés cselekmények és bűncselekmények elkövetésének céljával való egyesülés bűncselekmények elkövetéséért, a Büntető törvénykönyv... megszegése miatt...Ugyanakkor a keresetben a felperes azt állította, hogy... a Carpatok Nep entitás tagjai, a Romániai Magyar Ifjúsági Szervezet (Organizaţia Tinerilor Maghiari din România) támogatásával egy háborús bűnös író rehabilitációját, és az író műveiből bizonyos részeknek az iskolai tankönyvekbe történő bevezetését szeretnék elérni... Továbbá azt is állították, hogy Wass Albert 1946-ban halálra volt ítélve, mivel 1940-ben Vasszentgothárdon (Sucutard) és Omboztelkén (Mureşenii de Câmpie) uszított néhány román állampolgár meggyilkolására.

* * *

A vizsgálatokból kiderül, hogy a Kolozs megyei Törvényszék – Népbíróság 1/1946-os ügyiratában kihirdetett 1946.03.13-i 1-es számú ítéletében Wass Albertet, távollétében, az országot érő katasztrófák vagy háborús bűnök miatt vétkes személyek körözésére és büntetésére vonatkozó 312/1945-ös számú törvény 3. cikk 2. bek. foglalt rendelkezések alapján, vonatkozva a 2. cikk e) pontjára, halálbüntetésre ítélték.

Terhére azon tényt jegyezték, hogy 1940. szeptemberében, rendelkezésére, Vasszentgothárd (Sucutard) község katonai parancsnoksága letartóztatta Moldovan Josif-ot és Cîţ Ioan-t – akik előzőleg bíróságra idézték testi sértés elkövetése miatt – és Mihály Rozalia és Estera testvéreket, akikről feltételezte, hogy kommunista tevékenységeket végeztek és előzőleg feljelentették őt a román hatóságnál.
1940. 09. 22-én a négy letartóztatottat őrizet alatt Cege (Ţaga) községbe vitték, ahol a következő nap kilőtték és egy közös sírba dobták.
Ugyanakkor még jegyzésre került, hogy Wass Albert ellenséges kapcsolatban volt a Vasszentgothárd (Sucutard) község szomszédos községének, Omboztelke (Mureşenii de Câmpie) papjával, Andrei Bujorral, egy vadászterület miatt, és azért mert ez egy „nagy román" volt.

Ezen okból a katonai parancsnokot felbujtotta, hogy ölje meg a papot és a feleségéből és 3 gyermekéből álló családját, valamint még 6 személyt – összesen 11 személyt.

Az elítélt terhére jegyzett bűncselekmény tartalma a következő: „2. cikk. Azok vétkesek a háborús bűncselekmények miatt az országot érő katasztrófáért, akik:
...
e) kollektív vagy egyéni megtorlásokat rendeltek el vagy valósítottak meg a polgári lakosság ellen, politikai vagy faji üldöztetés céljából...

Az érvényes Büntető-törvénykönyv, „A béke és az emberiség ellen elkövetett bűncselekmények” fejezetben, mint bűncselekményt bünteti a háborús propagandát (356. cikk), a népirtást (357. cikk), embertelen bánásmódot (358. cikk), bizonyos célpontok/létesítmények megsemmisítését és egyes javak eltulajdonítását (359. cikk) és egyes kulturális értékek megsemmisítését, kifosztását és eltulajdonítását (360. cikk).
Az említett jogi szövegek tartalmának, azon cikkelyhez való hasonlítása, amely alapján Wass Albertet elítélték, lényeges különbséget eredményez és a 2002. évi 31-es számú sürgősségi kormányrendelet elfogadásakor csak azon elítéltek voltak figyelembe véve, akiket a Büntető törvénykönyv 356–360. cikkeibe foglalt bűncselekmények egyikéért ítéltek el.

A háborús bűnökre és a béke, illetve az emberek ellen elkövetett bűnökre vonatkozó nemzetközi jogi eszközök elemzéséből, amelyhez Románia is csatlakozott (a hadifoglyokkal való bánásmódról, a polgári lakosság háború idején való védelméről, a népirtás bűntettének megelőzéséről és büntetéséről szóló 1949.08.12-én megkötött Genfi Egyezmény) az következik, hogy Wass Albert elítélt cselekedetei nem sorolhatók ezen nemzetközi szerződésekbe foglalt bűncselekmények közé.

Következve: a megvádolt személyek és a 2004.02.20. és 21. napokon szervezett felolvasó-maratonon résztvevő személyek terhére nem jegyezhető a 2002. évi 31-es számú sürgősségi kormányrendelet 5. cikkébe foglalt bűncselekmény, mivel Wass Albert nem volt elítélve a béke és az emberiség ellen elkövetett bűncselekményért – amely elengedhetetlen eleme annak jegyzéséhez.

A dokumentum forrása: Tóth Ferenc népművész, Szováta"

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése